Lunes, Pebrero 14, 2011

Salpukan ng mga Titans (Clash of the Titans)

Courtesy of: http://www.angelicdreamz.com


                Ang istorya ay nagmula sa kwento ng mga Titans, sila ay nabuo  sa pamamagitan ng kanilang  mga anak na sina Zeus, Poseidon  at Hades nang makumbinsido ni Zeus  si Hades  na lumikha ng  isang halimaw  na nilalang   na pinangalanang   Kraken. Si Zeus ay   nagging pinuno ng langit , si Poseidon ay nagging hari ng  dagat at karagatan at si Hades naman ay naiwan upang mamuno sa underworld at lumikha sa sangkatauhan ngunit  dumating  ang panahon na ang sangkatauhang kanyang nilikha ay natutong magtanong sa mga diyos  na naghahari.
                 Isang libong taon ang lumipas, isang mangingisdang  nagngangalang Sypros ang nakakita sa lumulutang na isang sanggol at isang inang wala ng malay sa dagat. Dahil buhay pa ang sanggol ay ay nampon niya ito at itinuring na para niyang tunay na anak at binigyan ng pangalang Perseus. Ilang taong ang lumipas, lumaki ang  si Perseus. Habang namamangka kasama ang kanyang pamilya ay nakita nilang ang isang grupo ng mga sundalong sumisira sa  estatwa  o rebulto ni Zeus bilang pagpapawalang- galang    at pagpapahiwatig ng hamon ng paglaban mula sa mga diyus- diyusan.
Courtesy of http://screenrant.com
                Nagpakita si Hades at buong- pwersang inilabas ang galit sa pagsira sa mga bangka ng mga nakasakay at dahil dito’y napadamay ang bangakang sinasakyan ng kanyang pamilya. Nalunod ang mga magulang  nito at tanging  siya lamang ang nakaligtas. Nang makita siya ng mga sundalo ay dinala siya ng mga ito sa Argos. Sa harap ni Hari Cepheus at Reyna Cassipeia sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng pakikidigma sa mga diyos.
                Ang hari ay gumagawa ng mga mayayabang na pahayag sa  kawalang-galang sa mga diyos at ang reyna naman ay pilit na ikinukupara ang babaeng anak na si Andromeda sa maganda at kahanga- hangang diyos na si Athena.
Courtesy of http://movies4u.ru
                Lubhang nagalit si Zeus na nagbigay sa impyerno ng pagkakataon upang lumitaw sa harap ng kaniyang kapatid sa bundok ng Olympus. Nakipagtalo si Hades at sinabing “ang diyos ay dapat kumilos sa paghihiganti laban sa mga pag- aalsa ng sangkatauhan” at kinumbinsi nito sa Zeus na payagang   sirain ang Argos. Lumitaw si Hades sa hukuman at pinagpapatay ang mga natitirang sundalo habang pinatanda nito ang reyna hanggang umabot sa bingit ng kamatayan. Nagbanta rin ito  na kung ang Prinsesang si Andromeda ay hindi maghahain ng pampalubog sa mga diyos sa loob ng sampung araw ay pupuksain niya ang Argos sa pamamagitan ng Kraken. Ipinakilala niya bilang isang kalahating diyos si Perseus.
Kaagad naming binalita ng diyos ng mga mensahe na si Hermes kay Zeus na nabubuhay pa ang anak nito sa Argos. Tumangging protektahin nito ang anak hanggang may matutunan siya rito.
Ikinulong ng hari si Perseus  dahil hindi nito ipinagtanggol ang Argos laban sa mga diyos. Si Io ay nagpakita kay Perseus upang ipakita at ipaalam ang tunay nitong pamilya. Nagpalit ng anyo si Zeus bilang si Acrisius upang parusahan ang bharis a pagkakaroon niya ng sariling digmaan sa mga diyos.
Matapos niya noong itapon ang kanyang mag- ina sa dagat ay nagpalit- anyo siya bilang si Acrisius  na nagtataglay ng ng kidlat na nakapagpabago sa anyo nito. Sinabi nitong hindi siya tumanda dahil sa paghahamong makipaglaban kay Poseidon. Matapos niyang  mapag- alamang ang pagpatay sa Kraken ay magpapahintulot sa kanya upang magkaroon ng kanyang paghihiganti laban kay Hades dahil sa pagkamatay ng pamilya nito. Sumang- ayon si Perseus upang ang maharap ay ang Stygian witches. Sila ay sumali sa pamamagitan ng isnag pares ng mga halimaw na mangangaso na sina Ozal at Kukuk.
Nahanap ni Hades si Acrisius at nagpakita ng kanyang plano upang  gamitin ang Kraken sa paglubog ng Argos sa gayong pagpapalakas ng kanyang  sarili at sa pagkakaroon ng paghihiganti laban kay Zeus para sa pagtataksil nito matapos ang laban ng mga Titans. Binigyan ni Hades si Calibos ng kapangyarihan upang patayin si Perseus.
Habang nasa kagubatan, natuklasan ni Perseus ang isang  tabak na imitasyon sa Olympus, pati na rin ang sagradong Ganado ni Zeus na isanglumilipad na kabayo, ang Pegasus.
 Ito ay ang mga proteksyon niya na ipinagkaloob ng mga diyos  subali tinanggihan niya rin ang magng isa sa mga diyos. Inatake ni Calibos ang grupo at pinagtangkaang patayin si Perseus subalit naputol ni Draco ang kamay nito. Ngunit ang dugo ni Calibos ay nakabuo ng isang malaking scorpion mula sa buhangin na umatakeng muli sa grupo na nagging sanhi ng maraming pagkamatay maliban kina Draco, Solon, Eusebios at Ixas.
Ang mga nakaligtas ay dahil sa mga Djinn, isang pulutong ng mga dating taong Shamans na nagging demonyo ng Arabian mythology sa pamamagitan ng kanilang  mga itim na mahika. Noong una ay walang tiwala  sina Draco sa mga ito  ngunit ito’y nagbago ng Makita nilang ginagamot ang kasamahang si Perseus n glider na si Suleiman. Sinabi ni Suleiman  na ang tanging paraan upang matulungan si Perseus ay sa pamagitan ng pagtatrabaho nila ng sama- sama. Lumahok ang Djinns a grupo  ni Perseus sa pagnanais na Makita rin ang mga diyos.
Ang mga bayani ay naglakbay  upang bisitahin ang Stygian witches at sinabi na ang solusyon ay manggagaling sa ulo ni Medusa na makakapatay sa Kraken sa pamamagitan ng pagiging bato nito  kapag lumaon. Binalaang ang grupo ni Perseus at ng mga  Djinn ay mamatay sa isang  proseso maliban kay Suleiman kaya’t kinakailangang lisanin na niya ang mga ito. Sina Ozal at Kukuk ay umalis na rin sa kadahilanang hindi sila makakalaban sa Underworld. 
Binisita ni Zeus si Perseus at inalok na kupkupin upang maprotektahan  ngunit siya’y tinanggihan. Sa kabila nito ay ibnagay dito ang  gintong drakma bilang isang paraan upang masuhulan ang Charon upang makadaan sa Sheol.
Courtesy of http://200movies1woman.com
Sa labanan nina medusa, binaril ni  Gorgon si Solon at ito’y namatay. Ginawa namang bato ni Medusa si Ixas at Eusebios, sabay sinunggaban ng matapang na si Perseus sa tulong ni Suleiman na pinagpuputol  ang ilan sa mga ahas sa ulo ni Medusa. Habang si Draco ay isinakripasyo ang  kanyang sarili upang makapaninggab  si Perseus. Mula sa underworld, nakita ni Perseus   si Calibos na susunggaban si Io. Matapos an gang isang maikling duwelo ay apinatay nito ni si Calibos  gamit ang armas na nakuha niya sa Olympus. Sa huling hininga ni Calibos ay ipinakiusap nito na huwag siyang papayag upang maging isa sa mga diyos. Pinagmasdan ni Perseus ang pagiging pulbos na ginto ni Io at tumuloy sa Argos dala ang nakuha nitong ulo ni Medusa.


Courtesy of http://connect.in.com
Sa Argos, sa pagsamba ni Hades ay kanyang inialay si Andromeda sa masamang Kraken. Sa pagpapakawala sa Kraken ay ibinunyag ni Hades  na ang pagsira ng Argos ay magbibigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan upang ibagsak ang iba pang mga Olympians at mapatalsik sa katungkulan si Zeus sa pamamagitan ng kanyang paghihiganti. Ibinunyag naman ni Zeus na si Perseus ay nanatiling buhay sa Argos. Bagaman nagpadala na si Hades ng masugid na tagasunod nito upang patayin si Perseus , hindi ito nagging balakid upang gawing bato ang Kraken gamit  ang makapangyarihang ulo ni Medusa at mailigtas si Andromeda. Nagpakita si Hades kay Perseus ngunit wala itong magawa upang mapatay ang  Kraken. Winika ni Perseus  na si Hades ay mabubuhay ng walag hanggan ngunit hindi sa mundo ng mga tao, kaya’t ginamit niya ang armas ng Olymous na nagtapon kay Hades pagpunta sa mundo ng mga immortal at din a muling makikita pa.
Hiniling ni Andromeda kay Perseus na maging hari ng Argos dahil sa pagkakatanggol nito ngunit tumanggi ito. Inalok naming muli ni Zeus ang lugar nito sa Olympus para kay Perseus ngunit tinanggihan din niya ito. Binalaan na lamang na si Hades ay muling babalik upang   maghiganti kapag ang takot ng sangakatauhan ay muling lalakas.  Sa pagnanais na mag- isa ay pinili ni Perseus na  mabuhay sa mundo ng mga tao.                               

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento